-->

Featured post

વર્ષઃ 2022-23 ના એજ્યુકેશનલ ઇનોવેશન ફેસ્ટીવલના આયોજન બાબત

વર્ષઃ 2022-23 ના એજ્યુકેશનલ ઇનોવેશન ફેસ્ટીવલના આયોજન બાબત  વિષય- વર્ષઃ 2022-23 ના એજ્યુકેશનલ ઇનોવેશન ફેસ્ટીવલના આયોજન બાબત  ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ અન્વયે જણાવવાનું કે જિલ્લામાં પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં નવતર પ્રયોગો કરનાર શિક્ષકોને પ્રોત્સાહન મળે, વર્ગખંડ ગુણવત્તામ…

E Shapath for Gujarat Voters

E Shapath for Gujarat Voters


Official Election Commission of India App for Voter Registration and Elections.

About Voter Helpline App

Taking forward its continuous efforts of building an active democratic citizenry in the country, Election Commission of India has undertaken a new initiative by designing a Mobile Application for developing a culture of avid electoral engagement and making informed and ethical ballot decisions among citizens of the country. The app aims to provide a single point of service and information delivery to voters across the country.  The app provides following facilities to Indian voters:


 A. Electoral Search (#GoVerify your name in the electoral roll)

 B. Submission of online forms for New Voter Registration, shifting to a different 

     the constituency, for Overseas Voters, Deletion or Objection in the electoral roll, correction of entries & Transposition within Assembly.

 C. Register Complaints related to Electoral Services and track its disposal status

 D. The FAQ on Voter, Elections, EVM, & Results

 E. Service & Resources for Voters & Electoral Officers

F: Find the Election Schedule in your area


G: Find all the candidates, their profile, Income Statement, assets, criminal cases 

H: Find the Polling Officials and call them: BLO, ERO, DEO and CEO

I: Click a selfie after Voting and get a chance to be featured in the Official Voter Helpline App Gallery. 

J: Download the list of Contesting candidates in PDF format and take the print out. 

This app will provide assistance to BLOs in Gujarat.

This app bring to you an easy access to voter list of Gujarat state. This app is very useful to BLO & voters. You can search your name in voter lists. BLOs can download Matdaryadi of their booth or any area of the Gujarat state. There is also useful links like Aadhar link, online registration, Handbooks downloads etc. There are also live updates of any news and circulars for BLOs.

Important Link


બીજા તબક્કાના મતદાન પહેલાં મતદારો માટે સ્પષ્ટતા બાબત પ્રેસ નોટ 

ચુંટણી માટે અગત્યના કેટલા વીડિયો

1. EVM સીલ કેવી રીતે કરશો ? જુઓ વીડિયો 

2. BU,CU,VVPAT જોડાણ કેવી રીતે કરશો ? જુઓ આ વીડિયો 

3. મોક્પોલ કેવી રીતે કરશો ? જુઓ આ વીડિયો ભાગ 1 

4. 3. મોક્પોલ કેવી રીતે કરશો ? જુઓ આ વીડિયો ભાગ 2

5. મોકપોલ પ્રમાણપત્ર બાબત વીડિયો : જુઓ આ વીડિયો 

6. વૈધાનિક અને બિન વૈધાનિક પરબીડિયાની સમજ : જુઓ આ વીડિયો 

7. તકરારી મત, સુપ્રત કરેલ મત, ASD મતદારો, વગેરે ની સમજ : જુઓ આ વીડિયો

તમને વોટર સ્લીપ નથી મળી ? તો નીચે આપેલી લિંક પર તમારો ચૂંટણી કાર્ડ(એપિક) નંબર નાખો એટલે તમારું નામ,બુથ, ક્રમાંક, અને ક્યાં મતદાન કરવા જવા નું છે એ ઓનલાઈન જોઇ શકાય છે 

👉 વોટર સ્લીપ (મતદાર કાપલી) ની વિગતો જોવા અહીં ક્લિક કરો.

તમામ સુધી પહોચાડો 🙏

પ્રિસાઇડિંગ અને પોલીંગ ઓફિસર માટે મતદાન ટાકાવારી માટે ઉપયોગી એપ્લિકેશન

 

●કન્ટ્રોલ યુનિટમા ગ્રીન પેપર સીલ અને સ્ટ્રીપ સીલ વડે સીલીંગ કેમ કરવુ અને A B C D કેમ ગોઠવવી તેનો વિડીયો
પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર ના કાર્યો ની માહિતી  ફાઈલ
પ્રિસાઈડિંગ ઓફિસરની ડાયરી કેવી રીતે ભરશો તેની સમજ આપતો વિડીયો.
ચુંટણી દરમિયાન પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસરે કરવાની થતી તૈયારી ની માહિતી ફાઈલ.
વોટીંગ મશીન અંગે ની તમામ માહિતી ગુજરાતીમાં (દરેક બટન,શિલિંગ પ્રક્રિયા સ્ટેપ BY સ્ટેપ)
ચુંટણી સૌથી ઉપયોગી તમામ કવર (વૈધાનિક,બિન વૈધાનિક કવર,અન્ય કવર માહિતી) કયા કવર માં કઈ માહિતી આવે તેની ડીટેલ માહિતી
ચુંટણી દરમિયાન થતી કામગીરી શોર્ટકટ યાદી (એક પેજમાં)
પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર ની ડાયરી ની સમજ માટે નમુનો.
ચુંટણી માટે જરૂરી ૨ કલાકે આપવાના આંકડા માટે ને ૪ જુદા નમુના.
ચુંટણી ઉપયોગી કયા ફોર્મ પર કોની સહી આવે તેની સમજ માટે.
ચુંટણી જરૂરી મોકપોલ પત્રક અને તેનો  નમુનો
ચુંટણી માં જરૂરી PSO-5 ફોર્મ નો નમુનો (સૌથી જરૂરી)

મહત્વપૂર્ણ લિંક

મોકપોલ કેવી રીતે કરવુ જુઓ


વીડિયો નવું સિલીંગ કઈ રીતે કરવુ AB ગ્રીન પેપરસિલથી વીડિયો જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

આજે થયેલ જિલ્લા વાઇસ મતદાનની ટકાવારી લાઇવ જુઓ ક્યા જિલ્લામાં  કેટલાં ટકા મતદાન થયું 


GSTV લાઇવ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

TV9 GUJRATI LIVE PLZ CLICK HERE

Z24 કલાક લાઈવ જોવા માટે અહી ક્લિક કરો
 

સંદેશ ન્યુઝ લાઈવ જોવા અહી ક્લિક કરો

News 18 ગુજરાતી લાઈવ જોવા અહી ક્લિક કરો


ચુંટણી માં જરૂરી PSO - 5 ફોર્મ નો નમુનો ( સૌથી જરૂરી ) ચુંટણી માં જરૂરી PSO - 5 ફોર્મ નો નમુનો ( સૌથી જરૂરી ) 

IMPORTANT LINK::::


તમને વોટર સ્લીપ નથી મળી ? તો તમારો ચૂંટણી કાર્ડ(એપિક) નંબર નાખો એટલે તમારું નામ,બુથ, ક્રમાંક, અને ક્યાં મતદાન કરવા જવા નું છે એ ઓનલાઈન જોઇ શકાય છે 

ચૂંટણીને અનુલક્ષીને મતદાન મથક પર કરવાની કામગીરી

ચૂંટણી ફરજ દરમિયાન નિભાવવામાં આવતા ભરેલા પત્રકો ડાઉનલોડ કરવા માટે 

ચૂંટણી અન્વયે શાળા સમય ફેરફાર બાબત કચ્છ નો લેટર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

મોકપોલ કેવી રીતે કરવુ જુઓ
વીડિયો નવું સિલીંગ કઈ રીતે કરવુ AB ગ્રીન પેપરસિલથી વીડિયો જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો 


પ્રીસાઇડીગ અને પોલિગ ઓફિસર માટે એપ અહીથી ડાઉનલોડ કરો

ચૂંટણીમાં મોકપોલ કરતી વખતે ઉપયોગી મતોનો હિસાબનું રફકામ માટેનું પત્રક ડાઉનલોડ

ચુંટણી કામગીરી માં કોની સહી કયાં કરવી તે માટે નું પત્રક જુઓ

ચૂંટણી ફરજ દરમિયાન નિભાવવામાં આવતા ભરેલા પત્રકો ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

વિધાનસભા ચૂંટણી ડીસેમ્બર – ૨૦૨૨ લેટેસ્ટ મોડ્યુલ તમામ માહિતી એક જ પીડીએફ માં

અવસર લોકશાહીનો તમારુ મતદાર ઓનલાઇન પ્રતિજ્ઞા પત્ર અહીથી ડાઉનલોડ કરો

તમામ પ્રકારનાં ફોર્મનાં ભરેલા નમૂના વિધાનસભા ચૂંટણીમાં 2022 માટે ખૂબ ઉપયોગી

 ચૂંટણી ફરજ દરમિયાન નિભાવવામાં આવતા ભરેલા પત્રકો

વિધાનસભા ચૂંટણી માટે પ્રમુખ અધિકારીનુ (પ્રીસાઈન્ડીગ ઓફિસર ) મોડ્યુલ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

વિધાનસભા ચૂંટણી તમામ માટે  ઉપયોગી મોડ્યુલ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

For E Shapath Click on below Link 

https://chunavsetu.gujarat.gov.in/docs/epledge/epledge.aspx

Main features

(1) Special Age Calculator for BLO

(2) Search name in voter list by name or VoterID

(3) Download matdaryadi

(4) Aadhar card linkage

(5) Aadharcard status and Aadhar number info.

(6) Search BLO info of your area

(7) Download Handbooks

(8) Online new voter's registration

(9) BLO news and circulars updates

Related Posts

Post a Comment

Your Mail:

Subscribe Our Newsletter by Submitting Your Email